MAATREGELEN TEGEN VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS
&
MAATREGELEN VOOR 
S O C I A L   D I S T A N C I N G

De vrije raadpleging is voor onbepaalde duur afgeschaft!
Voor de voormiddagraadpleging dient
telefonisch of online te worden afgesproken.


1. Deze praktijk blijft toegankelijk voor huisartsgeneeskundige zorg, met strikte en adequate veiligheidsmaatregelen voor zowel de dokter als voor de patiënten. Hierdoor kan geconsulteerd worden op een veilige wijze, zowel voor de arts als voor de patiënt. 

2. De wachtzaal is afgeschaft voor onbepaalde duur. Dit omdat in een wachtzaal het risico bestaat dat zieken en niet-zieken samen zitten; en zo besmettingen zich kunnen voordoen.

3. De vrije raadpleging is afgeschaft voor onbepaalde duur. Alle raadplegingen, ook de ochtendraadplegingen, zijn op afspraak. Deze kunnen online of telefonisch ingeboekt worden. Voor dringende medische problemen wordt best getelefoneerd; dan kan in overleg met de dokter een consultatie op dezelfde dag worden ingepland. Patiënten met luchtwegklachten of koorts dienen telefonisch contact op te nemen met de dokter vooraleer ze zelf een afspraak maken! 

4. Patiënten dienen zich op het afgesproken uur te begeven naar de wachtlijn vóór de helling naar de praktijk. De dokter zal u zelf binnen roepen.

5. Patiënten die vroegtijdig arriveren, wachten bij voorkeur in hun auto. Patiënten die niet met de auto zijn gekomen dienen buiten te wachten in de voortuin van de praktijk.

6. Tussen patiënten die buiten wachten dient 2 meter minimale afstand bewaard te worden. Kinderen dienen bij hun ouders te blijven en mogen niet vrij rondlopen over het praktijkterrein.

7. Niet-dringende telefonische vragen (labo-uitslagen, radiologie-uitslagen, e.d.) kunnen best gesteld worden van maandag tot vrijdag tussen van 08u00 en 08u30.

8. Als u beschikt over een mondmasker, gelieve dit op te zetten van zodra u het praktijkterrein betreedt.

9. Het kan zijn dat de arts op basis van uw doorgegeven reden van consultatie u zal terugbellen en uw medische vraag telefonisch zal afhandelen, indien dit mogelijk is. U zult ten laatste een half uur vóór het tijdstip van uw consultatie dan telefoon krijgen op uw doorgegeven telefoonnummer. 

U bent alvast van harte bedankt voor 
uw begrip, geduld en burgerzin!


OCHTENDRAAPLEGING (OP AFSPRAAK)
Maandag: 08u30 tot 11u00
Dinsdag: 08u30 tot 11u00
Woensdag: 08u30 tot 11u00
Donderdag: 08u30 tot 11u00
Vrijdag: 08u30 tot 11u00

NAMIDDAGRAADPLEGINGEN (OP AFSPRAAK)
Maandag: 16u00 tot 21u00
Dinsdag: 16u00 tot 19u00
Woensdag: 16u00 tot 20u00
Donderdag: 16u00 tot 20u00
Vrijdag: 16u00 tot 19u00